Julgeolekuolukord Euroopas

10.05.23

Rünnates Ukrainat, on rünnatud kogu Euroopa stabiilsust ja demokraatlikku maailmakorda. Otsest sõjalist ohtu praegu Eestile ei ole, aga ka Jõelähtme vallavalitsus on alustatud tegevustega suurendamaks valmisolekut võimalikuks kriisiolukorraks ja vajadusel kiireks reageerimiseks. Seda nii sõjapõgenike aitamiseks, kes peavad agressiooni tõttu jätma oma kodumaa, kui ka tagamaks elutähtsate teenuste jätkumist.
Lisaks esemeannetuste kogumisele, kaardistatakse ja seatakse valmis kommunaalkortereid, olemaks valmis majutama võimalikke sõjapõgenikke. Selgitamisel on ka vallas asuvate haridusasutuste erinevate haridusastmete valmisolekut võtmaks vastu uusi õpilasi, et peresid igal võimalikul moel toetada.

  Kui soovid aidata Jõelähtme valda jõudvaid sõjapõgenikke, siis palun jaga vallavalitsusega infot, mil moel saad aidata. Oma abi saad pakkuda siin vormil.

 

Pakkuda võib nii majutusvõimalust, töökohta. Võib ka pakkuda end tugiisikuks või vabatahtlikuks.
Esemeannetusi kogume endiselt ainult vajaduspõhiselt. See tähendab, et kui saame teada, millest siia jõudnud ukrainlastel puudus on, teeme valla infokanalites vastava üleskutse.
Täname ühtlasi südamest kõiki, kes on juba oma abikäe ühel või teisel moel ulatanud – see on hindamatu väärtusega!

 

Kuidas saame abistada saabuvaid ukrainlaseid ?
Kui Sulle teadaolevalt on saabumas Ukrainast sõjapõgenik, suuna ta esmalt sõjapõgenike vastuvõtukeskusesse, kus pakutakse esmast abi ja nõustamist ning teavet edasiste abivõimaluste kohta.

Saabunud inimese registreerimine ja esmane abivajaduse kaardistamine PPA poolt, see on vajalik erinevate riiklike teenuste ja tugiteenuste saamiseks: ajutise kaitse, tähtajalise elamisloa ja elamisloa kaardi saamiseks. Tänu ajutisele kaitsele (ehk aastane elamisluba) saavad põgenikud alates 9. märtsist taodelda Eestis elamisluba ühe päevaga. Loe rohkem Kriis.ee

Terviseameti kodulehel on Ukraina sõjapõgenike tervishoiuteenuseid puudutav info. Elamisloa saamise järel saavad nad ravikindlustust taotleda Eesti inimestega võrdsetel alustel: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/eestis-viibimine  

Haigekassa kodulehel on informatsioon sõjapõgenikele, sh interaktiivne kaart erinevate tervisemurede puhul ka esmane tervisekontroll (mis tuleks läbida esimese nädala jooksul Eestisse saabumisel) https://www.haigekassa.ee/ukraina-sojapogenikele.

Selleks, et Ukraina sõjapõgenikega kaasas olevate lemmikloomade Eestis viibimine oleks korrektselt vormistatud ja nende heaolu tagatud, palume täita vastava vormi PTA (Põllumajandus- ja Toiduameti) kodulehel. Loomade registreerimine on oluline maandamaks võimalikku nakkushaiguste, sh Ukrainas leviva marutaudi sissetoomise riski.

Mida saame ise teha Ukraina ja ukrainlaste abistamiseks?

Kui Sa saad pakkuda elukohta, registreeri: https://www.pagulasabi.ee/paku-abi

Ootame tööpakkumisi ka headelt Jõelähtme valla ettevõtjatelt, kes oleksid nõus oma kollektiivi tööle võtma just varjupaigataotlejaid või pagulasi. Kui Sul on soov Ukrainast saabujatele tööd pakkuda, siis palume registreeruda Töötukassa vormi kaudu.

 Kui Sa pakud elu- või töökohta, teavita kindlasti ka Jõelähtme valda, et oleksime valmis vajadusel erinevaid teenuseid ka omalt poolt sõjapõgenikele pakkuma. Kirjuta ukraina@joelahtme.ee või täida abi pakkumise vorm.

Annetusvõimalused:
Annetusi saab teha https://www.ukrainaheaks.ee/ või läbi Kaitseliidu, kes laekunud raha eest soetavad Ukraina jaoks meditsiinivarustust ja vajadusel kaitseotstarbelist varustust.

Pangaülekanne KAITSELIIT, SEB Pank, a/a: EE461010022002422007, selgitus: UKRAINA, viitenumber: 62020100012 (kohustuslik)

Annetada saab ka Toidupangale. Toidupank jagab Ukraina sõjapõgenikele iga päev umbes 250 toidupakki ja kogused kasvavad. Et kasvavate kogustega toime tulla, on annetajate abi väga oluline! Lisainfo: https://www.toidupank.ee/ukraina

 Abi saad pakkuda ka vabatahtlikuna vastuvõtukeskuses või Pagulasabis.

Olulisemad telefoninumbrid Ukrainaga seotud küsimustes:

  • häirekeskuse riigiinfo telefon 1247
  • konsulaarabi küsimused Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele +372 53 019 999
  • migratsiooniküsimused migrationadvice@politsei.ee või tel 61 23 500 E-R k 9.00-15.00
  • emotsionaalne tugiteenus 116 006
  • Ukraina Kultuurikeskus 56 502 572

 

Kuidas võimalikuks kriisiks valmis olla?
Elanikkonnakaitse peamine ülesanne on luua inimestele võimalused nende endi hakkamasaamise suurendamiseks ükskõik millistes kriisiolukordades ja arendada elanikkonna kaitsmiseks ohtudele vastavaid ühiskondlikke kaitsemeetmeid, mis vähendavad kriisidega kaasnevaid mõjusid inimestele.

Jõelähtme vallas on 2019. aastal ellu kutsutud MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts, kes tegelevad elanikele suunatud koolituste ja ennetustegevusega. Seltsil on ka omanimeline FB grupp.

Kriisiabi käitumisjuhised on Siseministeeriumi ja Päästeameti praktilised nõuanded inimestele, kuidas erinevateks kriisideks valmistuda ja neis käituda. Olukorras, kus riiklik abi või elutähtsad teenused ei pruugi jõuda inimesteni isegi kuni nädal jooksul, on soovitatav selleks valmistuda.

Juhiseid ja näpunäiteid sellest, kuidas kriisi korral toimida leiab veebilehel www.kriis.ee . Veebilehelt www.olevalmis.ee  ning samanimelisest mobiilirakendusest.

Elanikkonnakaitsest ja kriisiks valmistumiseks kuula ka Vikerraadio saadet: "Elanikkonnakaitse muutunud julgeolekuolukorras"

Vaata ka: Jõelähtme Vallavolikogu elanikkonnakaitse komisjoni koosseis

Kriisireguleerimise teema ja sellega seotud õigusaktidega on võimalik tutvuda siseministeeriumi kodulehel.

Jõelähtme vallas koordineerib kriisireguleerimist Jõelähtme valla kriisikomisjon.

Juba  13. aprillil kell 18.00 toimub elanikkonnakaitse teemaõhtu Kostivere Kultuurimõisas . Teadmistes on jõud – kui teame, kuidas iseseisvalt ja kogukonnas võimaliku kriisi puhul...

13. aprillil toimub elanikkonnakaitse teemaõhtu

Juba  13. aprillil kell 18.00 toimub elanikkonnakaitse teemaõhtu Kostivere Kultuurimõisas . Teadmistes on jõud – kui teame, kuidas iseseisvalt ja kogukonnas võimaliku kriisi puhul...

Koostöös Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsiga toimusid 13. aprillil Kostivere Kultuurimõisas ja 19. aprillil Loo kooli aulas elanikkonnakaitse teemaõhtud. „Tahan olla kaasatud!" eesmärgiks on...

19. aprillil toimus elanikkonnakaitse teemaõhtu Lool

Koostöös Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsiga toimusid 13. aprillil Kostivere Kultuurimõisas ja 19. aprillil Loo kooli aulas elanikkonnakaitse teemaõhtud. „Tahan olla kaasatud!" eesmärgiks on...

Mitmetes Eesti linnades on kogunenud kokku käsitöölised ja vabatahtlikud ning punuvad üheskoos Ukraina sõjaväe toetuseks kamuflaažvõrke. Jõelähtme vallas on samuti huviringid alustamas...

Aitame kaitsta - kaitsevõrkude ühispunumine

Mitmetes Eesti linnades on kogunenud kokku käsitöölised ja vabatahtlikud ning punuvad üheskoos Ukraina sõjaväe toetuseks kamuflaažvõrke. Jõelähtme vallas on samuti huviringid alustamas...

Politsei- ja Piirivalveamet on suurendanud oma menetlusvõimekust ning Ukraina sõjapõgenikel on võimalik varem broneeritud ajutise kaitse taotluse ajad soovi korral varasemaks muuta. ...

Ajutise kaitse taotluste menetlusvõimekus on suurenenud

Politsei- ja Piirivalveamet on suurendanud oma menetlusvõimekust ning Ukraina sõjapõgenikel on võimalik varem broneeritud ajutise kaitse taotluse ajad soovi korral varasemaks muuta. ...

Ukrainast sõjapõgenike saabumisega on Jõelähtme vallavalitsus kaardistamas kohalikke elukoha või majutusvõimaluse pakkujaid vabatahtlikke Kui Sulle teadaolevalt on tulemas/...

Anna teada kui oled pakkumas elukohta või soovid anda oma panust vabatahtlikuna

Ukrainast sõjapõgenike saabumisega on Jõelähtme vallavalitsus kaardistamas kohalikke elukoha või majutusvõimaluse pakkujaid vabatahtlikke Kui Sulle teadaolevalt on tulemas/...

Juba mitmed aastad on Päästeameti fookus olnud elanikkonnakaitsel, olgu selleks äärmuslikud loodusolud, maailmaülene pandeemia või võimalik küberrünnak, mis võiks meid sõjamõjutustest...

Elanikkonnakaitse: kas Sinul on nädala jagu varusid?

Juba mitmed aastad on Päästeameti fookus olnud elanikkonnakaitsel, olgu selleks äärmuslikud loodusolud, maailmaülene pandeemia või võimalik küberrünnak, mis võiks meid sõjamõjutustest...

Jõelähtme Vallavalitsus ja Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts kutsuvad Jõelähtme valla elanikke elanikkonnakaitse teemalisele arutelule „Tahan olla kaasatud!" Eesmärgiks on anda teadmiseid...

Elanikkonnakaitse teemaline arutelu „Tahan olla kaasatud!“

Jõelähtme Vallavalitsus ja Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts kutsuvad Jõelähtme valla elanikke elanikkonnakaitse teemalisele arutelule „Tahan olla kaasatud!" Eesmärgiks on anda teadmiseid...

Kui Sa soovid aidata Jõelähtme valda jõudvaid sõjapõgenikke, siis palun jaga vallavalitsusega infot, mil moel saad aidata. Hetkel on suurim puudus järgnevast: veekeetjad, potid-pannid,...

Esemeannetusi kogutakse vajaduspõhiselt

Kui Sa soovid aidata Jõelähtme valda jõudvaid sõjapõgenikke, siis palun jaga vallavalitsusega infot, mil moel saad aidata. Hetkel on suurim puudus järgnevast: veekeetjad, potid-pannid,...

Seoses ladude täitumisega on  Punane Rist  palunud kõikidel kogumispunktidel lõpetada esemeannetuste vastuvõtmise 4. märtsi õhtul ja need Tallinnasse toimetada hiljemalt 7. märtsiks....

Esemeannetusi Ukrainale saame koguda kuni 4. märtsi õhtuni

Seoses ladude täitumisega on  Punane Rist  palunud kõikidel kogumispunktidel lõpetada esemeannetuste vastuvõtmise 4. märtsi õhtul ja need Tallinnasse toimetada hiljemalt 7. märtsiks....

Teisipäeval, 26. aprillil kell 14.00 toimub Loo kultuurikeskuse saalis infotund Ukrainast saabunud põgenikele. Kohtumisele on oodatud Jõelähtme valda saabunud ning siin elavad...

Infotund Ukrainast saabunud põgenikele

Teisipäeval, 26. aprillil kell 14.00 toimub Loo kultuurikeskuse saalis infotund Ukrainast saabunud põgenikele. Kohtumisele on oodatud Jõelähtme valda saabunud ning siin elavad...

Kui Sulle teadaolevalt on saabumas Ukrainast sõjapõgenik, suuna ta esmalt Tallinna sõjapõgenike vastuvõtukeskusesse . Vastuvõtukeskus (VVK) pakub esmast abi ja nõustamist ning teavet...

Jõelähtme valla tööandjad on oodatud registreerima tööpakkumisi

Kui Sulle teadaolevalt on saabumas Ukrainast sõjapõgenik, suuna ta esmalt Tallinna sõjapõgenike vastuvõtukeskusesse . Vastuvõtukeskus (VVK) pakub esmast abi ja nõustamist ning teavet...

Rünnates Ukrainat, on rünnatud kogu Euroopa stabiilsust ja demokraatlikku maailmakorda. Otsest sõjalist ohtu praegu Eestile ei ole, aga ka Jõelähtme vallavalitsus on alustatud tegevustega...

Julgeolekuolukord Euroopas

Rünnates Ukrainat, on rünnatud kogu Euroopa stabiilsust ja demokraatlikku maailmakorda. Otsest sõjalist ohtu praegu Eestile ei ole, aga ka Jõelähtme vallavalitsus on alustatud tegevustega...

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts MTÜ korraldab Loo ja Kostivere koolide 7. ja 8. klassidele laiapindse riigikaitse õppepäeva „Tahan olla valmis". Igale klassile eraldi korraldatavad...

Laiapindne riigikaitse õppepäev 7. ja 8. klassidele

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts MTÜ korraldab Loo ja Kostivere koolide 7. ja 8. klassidele laiapindse riigikaitse õppepäeva „Tahan olla valmis". Igale klassile eraldi korraldatavad...

Mida infosõda tähendab ning mille peale peaks praegu rohkem mõtlema? Veebinar sobib nii gümnaasiumiõpilastele kui ka täiskasvanutele vaatamiseks/kuulamiseks. Video leiad YouTubes ...

Mida tähendab infosõda?

Mida infosõda tähendab ning mille peale peaks praegu rohkem mõtlema? Veebinar sobib nii gümnaasiumiõpilastele kui ka täiskasvanutele vaatamiseks/kuulamiseks. Video leiad YouTubes ...

Juba mitmeid aastaid on Päästeamet vedanud projekti „Ole valmis!" , millest on nüüdseks kasvanud välja telefonirakendus, ikka selleks, et inimesed oleksid teadlikult valmistunud võimalikeks...

Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tutvustusõhtu Kostiveres 13. oktoobril

Juba mitmeid aastaid on Päästeamet vedanud projekti „Ole valmis!" , millest on nüüdseks kasvanud välja telefonirakendus, ikka selleks, et inimesed oleksid teadlikult valmistunud võimalikeks...

Kostivere kultuurimõisas taasloodi Naiskodukaitse Jõelähtme jaoskond. Tegemist on 13. oktoobril toimunud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevuste tutvustusõhtu jätkuüritusega – nimelt tuli...

Naiskodukaitse Jõelähtme jaoskond sai taas loodud

Kostivere kultuurimõisas taasloodi Naiskodukaitse Jõelähtme jaoskond. Tegemist on 13. oktoobril toimunud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevuste tutvustusõhtu jätkuüritusega – nimelt tuli...

Naiskodukaitse korraldab täna õhtul kell 18.30 Zoomis tutvustusürituse Registreeri enda osalemine SIIN .  ✅ Samal vormil saad anda ka märku kui ei õnnestu sel ajal üritusel...

Naiskodukaitse tutvustusüritus täna kell 18.30 Zoomis

Naiskodukaitse korraldab täna õhtul kell 18.30 Zoomis tutvustusürituse Registreeri enda osalemine SIIN .  ✅ Samal vormil saad anda ka märku kui ei õnnestu sel ajal üritusel...

Naiskodukaitse korraldas augusti alguses tasuta ohutuse- ja turvalisuse teemalise laagri Pärnumaal, Kõveri külas. Oodatud olid kõik naised, kes veel ei kuulu organisatsooni ja vajavad esmaseid...

Ohutushoiu laagrist ning kutse Naiskodukaitse tutvustusõhtule

Naiskodukaitse korraldas augusti alguses tasuta ohutuse- ja turvalisuse teemalise laagri Pärnumaal, Kõveri külas. Oodatud olid kõik naised, kes veel ei kuulu organisatsooni ja vajavad esmaseid...

Paku abi Jõelähtme valda saabunud sõja eest põgenenud 4-liikmelisele perekonnale. Palun anna teada kui Sul on järgnevaid väga vajalikke esemeid: Jalanõud (kevad/suvi): N: nr 37, nr...

Paku abi Jõelähtme valda saabunud sõjapõgenikele

Paku abi Jõelähtme valda saabunud sõja eest põgenenud 4-liikmelisele perekonnale. Palun anna teada kui Sul on järgnevaid väga vajalikke esemeid: Jalanõud (kevad/suvi): N: nr 37, nr...

Arvestamaks Ukrainast saabuvate sõjapõgenikega palume praegusel ajal pürotehniliste toodete kasutamist vältida. Ukrainlased, kes on sõja ja kannatuste eest jõudnud Eestisse, on kogenud enda...

Palume vältida ilutulestiku kasutamist

Arvestamaks Ukrainast saabuvate sõjapõgenikega palume praegusel ajal pürotehniliste toodete kasutamist vältida. Ukrainlased, kes on sõja ja kannatuste eest jõudnud Eestisse, on kogenud enda...