Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadress
Jõelähtme Vallavalitsus
Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Postiindeks 74202
Vaata asukohta kaardil siit
Telefon: 605 4887
Mobiil: 5301 2223
E-post: kantselei@joelahtme.ee
Vastuvõtuajad Jõelähtme vallavalitsuses
Vallavanem: kokkuleppel vallavanemaga telefonil 515 0007
Kantselei: E-N 08.00-17.00 ja  R 08.00-14.00
Teised vallavalitsuse ametnikud: vastuvõtt eelregistreerimise alusel
NB! Toimuvad ametnike vastuvõtud ka Skype vahendusel. 
Palume eelnevalt aeg ja teema kokku leppida vastava ametnikuga, kelle vastuvõtule soovitakse. 
*Riigipühadele eelneval tööpäeval lõpeb tööpäev kell 14.00. Kui 31. detsember langeb tööpäevale, siis on nimetatud päev töötajatele puhkepäev.
Vaata puhkuste ajakava SIIT!
Jõelähtme Vallavalitsuse IBAN kontonumbrid:

SEB Pank IBAN: EE181010002018903006
Swedbank IBAN: EE432200221012002639
Luminor IBAN: EE391700017003270406
LHV Pank: EE557700771005278302

Tehingupartneri kood: 133101

Jõelähtme vallavalitsuse registrikood: 75025973
Vallavalitsus
  Ametikoht Nimi Telefon E-post
  Vallavanem Andrus Umboja 51 50 007 andrus.umboja@joelahtme.ee
  Abivallavanem,
(Valdkonnad: Haridus, kultuur, sport, sotsiaal, tervishoid)
Priit Põldma 60 54 882 priit.poldma@joelahtme.ee
  Abivallavanem,
(Valdkonnad: ehitus, planeerimine, transport, kommunaal, keskkond)
Art Kuum 60 54 868 art.kuum@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige
(ühisveevärk ja - kanalisatsioon)
Riimas Ukanis 50 11 907 riimas.ukanis@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige
(elanikkonna kaitse)
Merike Metstak 52 78 870 merike.metstak@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige
(rahvatervise edendamine ja sport)
Jüri Paavel 56 465 761 juri.paavel@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige
(
muinsuskaitse ja külaliikumine)
Tiia Välk 54 514 443 tiia.valk@joelahtme.ee
Abivallavanema alluvuses
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Arendusnõunik Piia Eller

60 54 864

57 878 064

piia.eller@joelahtme.ee
Kantselei
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Vallasekretär Leho Kure 60 54 887 leho.kure@joelahtme.ee
ametnik Vallasekretäri abi Maire Kivistu 60 54 884 maire.kivistu@joelahtme.ee
ametnik Jurist Tanel Tobro 60 54 877 tanel.tobro@joelahtme.ee
ametnik Jurist Elvis Tõnnison 60 54 875 elvis.tonnison@joelahtme.ee
ametnik Järelevalveametnik Diana Surkova 60 54 878
53 897 196
dian.surkova@joelahtme.ee
ametnik Kantselei spetsialist Kristy Tann 60 54 888 kristy.tann@joelahtme.ee
töölepinguline

Infoturbejuht

Rivo Nurk 53 952 361 rivo.nurk@joelahtme.ee
töölepinguline IT-juht Kalev Algo 56 697 504
60 54 866
kalev.algo@joelahtme.ee
ametnik Registripidaja Alla Tempel 60 54 854 alla.tempel@joelahtme.ee
Finantsosakond
  Ametikoht / ametujuhendid Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Finantsjuht Terje Linder 60 54 856 terje.linder@joelahtme.ee
ametnik Vanemraamatupidaja Karin Salumäe 60 54 873 karin.salumae@joelahtme.ee
ametnik Vanemraamatupidaja Jaana Haab 60 54 876 jaana.haab@joelahtme.ee
Maa-, ehitus- ja planeerimisosakond
  Ametikoht / ametijuhendid Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Osakonna juhataja Kristiine Urb 60 54 872 kristiine.urb@joelahtme.ee
ametnik Maanõunik Ülo Laanemets 60 54 852 ulo.laanemets@joelahtme.ee
ametnik Planeeringuspetsialist Maike Heido 60 54 851 maike.heido@joelahtme.ee
ametnik Planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski 60 54 855
59 123 401
tiina.skolimowski@joelahtme.ee
ametnik Ehituskontrolli peaspetsialist Mart Pops 60 54 883 mart.pops@joelahtme.ee
ametnik Ehituskontrolli peaspetsialist Uljana Minakova-Issajeva 53 634 852 uljana.minakova-issajeva@joelahtme.ee
ametnik Ehituskontrolli spetsialist Piret Haas 60 54 861 piret.haas@joelahtme.ee
ametnik Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste 60 54 863 kaili.velleste@joelahtme.ee
ametnik Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel 60 54 853 katlin.rennel@joelahtme.ee
ametnik Planeerimise assistent Gerli Kelk 60 54 879 gerli.kelk@joelahtme.ee
Keskkonna- ja kommunaalosakond
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Osakonna juhataja Teet Sibrits 60 54 889 teet.sibrits@joelahtme.ee
ametnik Ehitusinsener Martti Taidre 60 54 886 martti.taidre@joelahtme.ee
ametnik Keskkonnanõunik Mailis Ental 60 54 857 mailis.ental@joelahtme.ee
töölepinguline
Teede- ja heakorra-spetsialist
Marko Raudlam 605 4850
5330 0385
marko.raudlam@joelahtme.ee 
ametnik Kinnisvarahaldur ametikoht täitmata    
töölepinguline Kalmistuvaht Jaanus Hiis
(Saha kalmistuvaht)
51 32 368 jaanus.hiis@joelahtme.ee
töölepinguline Kalmistuvaht Jaak Saarma
(Jõelähtme ja Rammu kalmistuvaht)
50 21 042 jaak.saarma@joelahtme.ee
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Osakonna juhataja Carmen Viherpuu 60 54 867 carmen.viherpuu@joelahtme.ee
ametnik Sotsiaalnõunik Kristiina Välba 60 54 860
53 086 476
kristiina.valba@joelahtme.ee
ametnik Noorsootöö- ja spordispetsialist

Liisi Vesselov

ametisuhe peatatud

   
ametnik Noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste

605 4859

maarja.mehiste@joelahtme.ee
ametnik Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul 58 437 860 laura.ruul@joelahtme.ee
ametnik Lastekaitsespetsialist Rita Hanni 60 54 858
53 433 303
rita.hanni@joelahtme.ee
ametnik Sotsiaaltööspetsialist

Kati Narusberg

60 54 862
53 824 862

kati.narusberg@joelahtme.ee
ametnik Juhtumikorraldaja Anne Jegorova

52 86 497

anne.jegorova@joelahtme.ee
ametnik Sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik 60 54 880
51 81 371
hannes.vetik@joelahtme.ee
töölepinguline Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson 58 538 848 kostiverenk@joelahtme.ee
töölepinguline Noorsootöötaja Mihkel Pool 58 650 045 loonk@joelahtme.ee
töölepinguline Noorsootöötaja Rita Kirss   noorteinfo@joelahtme.ee