Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadress
Jõelähtme Vallavalitsus
Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Postiindeks 74202
Vaata asukohta kaardil siit
Telefon: 605 4887
Mobiil: 5301 2223
E-post: kantselei@joelahtme.ee
Vastuvõtuajad Jõelähtme vallavalitsuses
Vallavanem: kokkuleppel vallavanemaga telefonil 515 0007
Kantselei: E-N 08.00-17.00 ja  R 08.00-14.00
Teised vallavalitsuse ametnikud: vastuvõtt eelregistreerimise alusel
NB! Toimuvad ametnike vastuvõtud ka Skype vahendusel. 
Palume eelnevalt aeg ja teema kokku leppida vastava ametnikuga, kelle vastuvõtule soovitakse. 
*Riigipühadele eelneval tööpäeval lõpeb tööpäev kell 14.00. Kui 31. detsember langeb tööpäevale, siis on nimetatud päev töötajatele puhkepäev.
Vaata puhkuste ajakava SIIT!
Jõelähtme Vallavalitsuse IBAN kontonumbrid:

SEB Pank IBAN: EE181010002018903006
Swedbank IBAN: EE432200221012002639
Luminor IBAN: EE391700017003270406
LHV Pank: EE557700771005278302

Tehingupartneri kood: 133101

Jõelähtme vallavalitsuse registrikood: 75025973
Vallavalitsus
  Ametikoht Nimi Telefon E-post
  Vallavanem Andrus Umboja 515 0007 andrus.umboja@joelahtme.ee
  Abivallavanem,
(Valdkonnad: Haridus, kultuur, sport, sotsiaal, tervishoid)
Priit Põldma 605 4882 priit.poldma@joelahtme.ee
  Abivallavanem,
(Valdkonnad: ehitus, planeerimine, transport, kommunaal, keskkond)
Art Kuum 605 4868 art.kuum@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige Riimas Ukanis 501 1907 riimas.ukanis@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige Merike Metstak 5 278 870 merike.metstak@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige Jüri Paavel 5646 5761 juri.paavel@joelahtme.ee
  Vallavalitsuse liige Tiia Välk 5451 4443 tiia.valk@joelahtme.ee
Abivallavanema alluvuses
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Arendusnõunik Piia Eller 57 878 064 piia.eller@joelahtme.ee
Kantselei
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Vallasekretär Leho Kure 605 4887 leho.kure@joelahtme.ee
ametnik Vallasekretäri abi Maire Kivistu 605 4884 maire.kivistu@joelahtme.ee
ametnik Jurist Tanel Tobro 605 4877 tanel.tobro@joelahtme.ee
ametnik Jurist Ametikoht täitmata    
ametnik Järelevalveametnik Diana Surkova 605 4878
5389 7196
diana.surkova@joelahtme.ee
ametnik Kantselei spetsialist Kristy Tann 605 4888 kristy.tann@joelahtme.ee
töölepinguline

Infoturbejuht

Rivo Nurk 5395 2361 rivo.nurk@joelahtme.ee
töölepinguline IT-juht Kalev Algo 5669 7504
605 4866
kalev.algo@joelahtme.ee
ametnik Sekretär Ametikoht täitmata 605 4887  
Finantsosakond
  Ametikoht / ametujuhendid Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Finantsjuht Terje Linder 605 4856 terje.linder@joelahtme.ee
ametnik Vanemraamatupidaja Karin Salumäe 605 4873 karin.salumae@joelahtme.ee
ametnik Vanemraamatupidaja Jaana Haab 605 4876 jaana.haab@joelahtme.ee
Maa-, ehitus- ja planeerimisosakond
  Ametikoht / ametijuhendid Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Osakonna juhataja Kristiine Urb 60 54 872 kristiine.urb@joelahtme.ee
ametnik Maanõunik Ülo Laanemets 605 4852 ulo.laanemets@joelahtme.ee
ametnik Planeeringuspetsialist Maike Heido 605 4851 maike.heido@joelahtme.ee
ametnik Planeeringuspetsialist Evelin Kuusik
(Teenistussuhe peatatud)
   
ametnik Planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski 605 4855
5912 3401
tiina.skolimowski@joelahtme.ee
ametnik Ehituskontrolli peaspetsialist Mart Pops 605 4883 mart.pops@joelahtme.ee
ametnik Ehituskontrolli peaspetsialist Uljana Minakova-Issajeva 5363 4852 uljana.minakova-issajeva@joelahtme.ee
ametnik Ehituskontrolli spetsialist Piret Haas 605 4861 piret.haas@joelahtme.ee
ametnik Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste 605 4863 kaili.velleste@joelahtme.ee
ametnik Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel 605 4853 katlin.rennel@joelahtme.ee
ametnik Planeerimise assistent Gerli Kelk 605 4879 gerli.kelk@joelahtme.ee
ametnik Registripidaja Alla Tempel 605 4854 alla.tempel@joelahtme.ee
Keskkonna- ja kommunaalosakond
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Osakonna juhataja Teet Sibrits 605 4889 teet.sibrits@joelahtme.ee
ametnik Ehitusinsener Martti Taidre 605 4886 martti.taidre@joelahtme.ee
ametnik Keskkonnanõunik Mailis Ental 605 4857 mailis.ental@joelahtme.ee
ametnik Kommunaalmajanduse insener Ametikoht täitmata    
töölepinguline Haldur Marko Raudlam   marko.raudlam@joelahtme.ee 
töölepinguline Kalmistuvaht Jaanus Hiis
(Saha kalmistuvaht)
513 2368 jaanus.hiis@joelahtme.ee
töölepinguline Kalmistuvaht Jaak Saarma
(Jõelähtme ja Rammukalmistuvaht)
502 1042 jaak.saarma@joelahtme.ee
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
  Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
ametnik Osakonna juhataja Carmen Viherpuu 605 4867 carmen.viherpuu@joelahtme.ee
ametnik Sotsiaalnõunik Kristiina Välba 605 4860
5308 6476
kristiina.valba@joelahtme.ee
ametnik Noorsootöö- ja spordispetsialist

Liisi Vesselov

ametisuhe peatatud

   
ametnik Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak

605 4859
5389 4255

kreete.juurak@joelahtme.ee
ametnik Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul 5843 7860 laura.ruul@joelahtme.ee
ametnik Lastekaitsespetsialist Rita Hanni 605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee
ametnik Sotsiaaltööspetsialist

Kati Narusberg

605 4862
5382 4862

kati.narusberg@joelahtme.ee
ametnik Juhtumikorraldaja Anne Jegorova

528 6497

anne.jegorova@joelahtme.ee
ametnik Sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik 6 054 880
518 1371
hannes.vetik@joelahtme.ee
töölepinguline Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson 5853 8848 kostiverenk@joelahtme.ee
töölepinguline Noorsootöötaja Mihkel Pool 5865 0045 loonk@joelahtme.ee
töölepinguline Noorsootöötaja Rita Kirss   loonk@joelahtme.ee