2013-2020 Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused
 

Projekti nimi  

Maksumus

(€)

Toetuse summa (€)

Valdkond

Rahastus-allikas Periood

Otsuse

kuupäev

Kostivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimine 277 920,00 180 648,00 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine CF 2014-2020 16.03.2020
Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimine 397 000,00 234 230,00  Tänavavalgustuse taristu renoveerimine CF 2014-2020 28.01.2019
Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Jõelähtme vallas 2019-2020 aastal 16 651,40 14 987,66 Ringmajandus Keskkonna-programm   17.12.2018
Loo lasteaia renoveerimine 195 000,00 195 000,00 Avaliku sektori KOV allsektori lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine HKS Kliima.1 28.06.2017
Jõelähtme vallas ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine 1 979,12 1 781,21 Jäätmekäitlus KP   14.06.2016
Haljava lauda lammutamine 8 736,00 7 836,19 Jäätmekäitlus KP   14.06.2016
Loo aleviku soojusmajanduse arengukava koostamine 5 090,40 4 158,00 Soojusmajanduse arengukava koostamine CF 2014-2020 01.09.2015
Kostivere aleviku soojusmajanduse arengukava 3 840,00 3 456,00 Soojusmajanduse arengukava koostamine CF 2014-2020 09.10.2015
Maardu küttehoidla lammutamine 5 976,00 4 560,00 Jäätmekäitlus KP   02.12.2014
Jõelähtme valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumine 2 533,44 2 280,00 Jäätmekäitlus KP   19.06.2013
Aruaru küüni lammutamine 4 044,00 3 639,60 Jäätmekäitlus KP   19.06.2013

 

2010-2019 aasta Leader projektitaotluste seisu näeb allpool olevast failist

Jõelähtme valla LEADER projektide koondinfo

2012-2013 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Euroopa Regionaalarengufondi toel:

  • Neeme sadama läänepoolse muulkai taastamine ja sadama akvatooriumi puhastamine setetest

Projekti kogumaksumus 214 098 eurot, teostatud 2012-2013 aastatel.

 

2010 aasta projektitaotluste seisu näeb allpool olevast failist

2007-2008 Piirkondliku arengu kavandamise programmist toetati projekti

"Rebala muinsuskaitseala turismitoote väljaarendamise kava koostamine"


 1.04.2008 Valminud on lõppdokumendid:

16.01 & 30.01.2008 Kostivere mõisa arendusideede hindamine:

31.12.2007 Valmis kontseptsiooni lõppdokument

6.11.2007 Ideede hindamine:

12. ja 19.10.2007 ajurünnakute grupeeritud tulemused:

5.10.2007 toimus muinsuskaitseala fookuse valimine. Ettekanded ja tulemused:

 Projekti eesmärkidest ja teostajatest loe täpsemalt siit

 

Seotud failid:

SA Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus:

  • Haljava lauda lammutamine

KIK toel lammutati vana kasutusest väljalangenud laut Haljava külas. Projekti kogumaksumuseks kujunes 8736 eurot, millest projektitoetus moodustas 7836,19 eurot. Lammutatud kohale külvati muruseeme.

 

  • Maardu küttehoidla lammutamine

KIK toel lammutati vana kasutusest väljalangenud küttehoidla Maardu külas, mõisa vahetus läheduses. Projekti kogumaksumuseks kujunes 5976 eurot, millest projektitoetus moodustas 4560 eurot. Lammutatud koht kaeti mulla ja muruga.

 

 

LEADER-programmi toetusega teostatud projektid:

  • Kostivere mõisa restaureerimisprojekti koostamine

Projekti maksumus 44 890 eurot, millest toetuse summa  40 401 eurot

  • Kostivere mõisa 2. korruse akende renoveerimine

Projekti maksumus13 848 eurot, millest toetuse summa 10 113 eurot

  • Kostivere mõisa fuajee remont

Projekti maksumus 26 484 eurot, millest toetuse summa 18 539 eurot

  • Kostivere mõisa teatri- ja kammersaali remont (koos WC-ga)

Projekti maksumus 97 858,80 eurot, millest toetuse summa  67 849 eurot

  • Kostivere mõisa ajaloo-toa ja garderoobi rekonstrueerimine

Projekti maksumus 73 852,20 eurot, millest toetuse summa 44 311,32 eurot