20.06.23

Jõelähtme valla arengukava 2023–2035 ja eelarvestrateegia 2024–2027 avalik väljapanek

Avalik väljapanek 14. aprillist kuni 7. maini 2023

Arvamusi ja ettepanekuid oli võimalik saata kirjalikult hiljemalt 7. maiks 2023 e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee  või tavapostiga Jõelähtme vallavalitsusse, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Kohtumised elanikega toimusid 8. mail kell 17.30 Loo koolis ja 9. mail kell 17.30 Kostivere mõisas.

Jõelähtme valla uue arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi infot näeb Jõelähtme valla veebilehelt.

20.06.23
Jõelähtme valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2027 koostamine

2023 aasta valla arengukava ja eelarvestrateegia protsessi tegevused  (eestvedajateks DD StratLab ja arengukava juhtrühm):

 • Jaanuar-veebruar' 23: töö valdkondlikes töörühmades (tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamine);
 • Jaanuar' 23: Info valla arengukava koostamise protsessist vallavalitsuse infokirjas (22.12-11.01.23) ja infokirjas (12.01-25.01.23);
 • 24.01.23DD StratLab'i ning valla uue arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek;
 • Jaanuar-veebruar' 23: DD StratLabi kohtumised Loo aleviku ja Kostivere aleviku eestseisustega, valla uue arengukava dokumendi jaoks alevike arengukavade sisendi kogumine;
 • Veebruar' 23: valla arengukava osana Loo aleviku ja Kostivere aleviku arengukava, valla eelarvestrateegia, investeeringute kava koostamine;
 • 1.03.23: Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • Märts' 23: Info valla arengukava koostamise protsessist vallavalitsuse infokirjas (9.02-8.03.23)infokirjas (9.-29.03.23) ja valla ajalehes;
 • Märts' 23: valla arengukava ja eelarvestrateegia dokumendi valmimine avalikuks tagasisidestamiseks;
 • 5.04.23: valla arengukava ja eelarvestrateegia dokumendi esimene lugemine ja arutelu volikogu komisjonides (arengu-, haridus-, keskkonnakomisjoni ühiskoosolek); 
 • 12.04.23: valla uue arengukava ja eelarvestrateegia dokumendi esimene lugemine ja arutelu elanikkonnakaitse komisjonis;
 • 13.04.23: valla uue arengukava ja eelarvestrateegia dokumendi esimene lugemine volikogus;
 • Aprill' 23: Info valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessist vallavalitsuse infokirjas (30.03-12.04.23) ja valla ajalehes
 • 14.04-7.05.23: valla uue arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek;
 • 19.04.23: valla uue arengukava ja eelarvestrateegia lühitutvustus Neeme külakoosolekul;
 • 8.-9.05.23DD StratLabi eestvedamisel kohtumised valla uue arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku tutvustamiseks:
 • 8.mail kell 17.30-19.30 Loo koolis;
 • 9.mail kell 17.30-19.30 Kostivere Kultuurimõisas;
 • 12.05.23: valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • Mai'23: Info valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessist vallavalitsuse infokirjas (13.04-10.05.23) ja infokirjas (11.05-24.05.23);
 • Juuni'23: valla uue arengukava ja eelarvestrateegia valmimine;
 • 6.06.23: valla arengukava ja eelarvestrateegia dokumendi teine lugemine ja arutelu volikogu komisjonides (arengu-, haridus-, keskkonna-, elanikkonnakaitse komisjonide ühiskoosolek);
 • Juuni'23: Info valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessist vallavalitsuse infokirjas (25.05-14.06.23);
 • 15.06.23: valla uue arengukava ja eelarvestrateegia teine lugemine volikogus, vastuvõtmine.

 

2022 aasta uue arengukava protsessi tegevused  (eestvedajateks DD StratLab ja arengukava juhtrühm):

 • 12.05.22: Vallavanema ülevaade uue arengukava ja üldplaneeringu koostamisest ning  tegevusplaanist volikogu istungil;
 • Mai' 22: Info Jõelähtme valla arengukava ja üldplaneeringu koostamisest vallavalitsuse infokirjas (12.-24.05.22);
 • Mai' 22: Info uue valla arengukava koostamisest valla ajalehes;
 • 7.06.22: Uue arengukava ja eelarvestrateegia sisu ja tegevuste ülevaade vallavolikogu arengu- ja rahanduskomisjonile;
 • Juuni '22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (25.05-8.06.22) ja valla ajalehes;
 • 16.06.22 Volikogu otsus: Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine;
 • 28.06.22: Valla üldplaneeringu arenguseminaril üldplaneeringu, arengukava koostamise ja Loo liiklusuuringu tulemuste tutvustus, Loo koolis;
 • Juuli '22: Info valla arengukava koostamisest valla ajalehes;
 • 28.06-18.07.22: Riigihanke läbiviimine (RHR 252063) Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise hankepartneri leidmiseks;
 • 28.07.22 Vallavalitsuse korraldus: RH 252063 Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks parima pakkuja edukaks tunnistamine;
 • 15.08.22: RH 252063 võitjaga, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis'ega (DD StratLab) hankelepingu (nr 2-12.7/245) sõlmimine;
 • 22.08.22 käskkiri: Uue valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi juhtimiseks ning hankelepingu täitmiseks juhtrühma moodustamine;
 • August' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (10.06-24.08.22) ja valla ajalehes;
 • 5.09.22: Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • September' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (26.08-7.09.22), samuti vallavalitsuse infokirjas (8.09-28.09.22) ja valla ajalehes;
 • 29.09 - 29.10.22: uue arengukava ideede ja arvamuste koondamiseks avalik küsitlus valla elanikele. Küsitlusele saab vastata nii valla veebilehel kui paberil (vallalehes). Paberil täidetud küsitlusvormi saab tuua Loo-, Kostivere-, Jõelähtme-, Neeme- ja Kaberneeme raamatukogudesse või täita seal kohapeal;
 • Oktoober' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (29.09-18.10.22) ja valla ajalehes;
 • 31.10.22 - 3.11.22: avalikud valdkondlike ja kandi-põhiste kaasamisgruppidega kohtumised-kaasamistöötoad. Kaasamisseminaride infot vaata SIIT. (Seminare viivad läbi arengukava koostamise partnerid DD StratLabist):
  • 31. oktoobri kaasamistöötoad:

   12.00 –15.00 Kostivere kultuurimõis - Kultuur, sport ja vaba aeg

   15.00 –18.00 Jõelähtme rahvamaja - Haridus

   17.00 –20.00 Kostivere kultuurimõis - Kostivere kant (sh Kostivere, Aruaru, Haljava, Jägala, Sambu)

  • 1. novembri kaasamistöötoad:

   10.00 –13.00 Kostivere kultuurimõis - Noorsootöö

   14.00–17.00 Jõelähtme rahvamaja - Keskkond, kliima, ringmajandus ja keskkonnahäiringud

   17.00–20.00 Loo koolimaja - Loo kant (sh Loo alevik, Iru, Liivamäe, Nehatu)

  • 2. novembri kaasamistöötoad:

   10.00 –13.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Avalik ruum, kommunaal- ja elamumajandus, taristu, ligipääsetavus ja liikuvus 

  • 17.00–20.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Muuga kant (sh Uusküla, Kallavere, Saviranna, Ülgase, Kostiranna)

  • 17.00–20.00 Jõelähtme vallavalitsus (vallavanema kabinet) - Turvalisus (vabatahtlik pääste, tuletõrje jne)

  • 3. novembri kaasamistöötoad:

   10.00–13.00 Jõelähtme rahvamaja - Ettevõtlus, turism ja väikesadamad

   10.00–13.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Sotsiaalkaitse ja tervis

   17.00–20.00 Neeme rahvamaja - Neeme kant (sh Neeme, Ihasalu, Haapse, Kaberneeme, Jõesuu, Jägala-Joa, Koogi, Kullamäe, Ruu, Koipsi, Rammu, Rohusi)

   17.00–20.00 Jõelähtme rahvamaja - Rebala kant (sh Jõelähtme, Rebala, Manniva, Võerdla, Vandjala, Saha, Parasmäe, Loo küla, Maardu, Koila)

 • November' 22: Info valla arengukava ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (19.10-2.11.22)infokirjas (3.11-23.11.22) ja valla ajalehes;
 • 29.11.22: Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • Detsember' 22: töö valdkondlikes töörühmades (tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamine);
 • Detsember' 22: Info valla arengukava ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (24.11.-21.12.22) ja valla ajalehes.

 

 

Uue arengukava koostamise üldine protsess joonisel (sügis 2022 - kevad 2023)

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).

 

Uue arengukava täpsustatud tegevuskava joonisel (sügis 2022 - kevad 2023)

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).